Επέλεξα το F.F.I.A. με κριτήριο την άρτια οργανωμένη λειτουργία του φροντιστηρίου και τη μεθοδευμένη διδασκαλία που οδηγούσε στην κατανόηση βασικών αρχών Λογιστικής και στην πρακτική εφαρμογή των τακτικών που χρησιμοποιούνται. Η προετοιμασία για τις Παγκύπριες εξετάσεις ήταν ολοκληρωμένη και δομημένη και ο καθηγητής φρόντιζε ώστε όλες οι απορίες να λύνονται και να μη μένουν καθόλου κενά˙ αυτό σε συνδυασμό με την οργάνωση και τη σωστή διαχείριση του χρόνου, τα οποία μας δίδαξε το F.F.I.A., θεωρώ ότι υπήρξαν καθοριστικοί παράγοντες στην επιτυχία μου πέραν από την προσωπική και συνεχή μελέτη.

Βασιλική Ιωαννίδου,

Στο F.F.I.A. απέκτησα τις γνώσεις για να διαπρέψω στις Παγκύπριες εξετάσεις Λογιστικής και Πολιτικής Οικονομίας. Πέραν όμως αυτού, έμαθα να οργανώνομαι, να συνεργάζομαι με άλλα άτομα και, το πιο σημαντικό, να θέτω υψηλούς στόχους.

Κυριάκος Ίνιος,