Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά στον τρόπο με τον οποίο το Filippos Ch. Filippou Institute of Accounting (F.F.I.A.) διαχειρίζεται και προστατεύει δεδομένα και πληροφορίες που εσείς εθελοντικά μας παραδίδετε στο πλαίσιο χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου.

Το F.F.I.A. δεσμεύεται να διασφαλίσει τα προσωπικά σας δεδομένα. Οποιαδήποτε πληροφορία πιθανόν σας ζητηθεί και από την οποία μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητα σας κατά τη χρήση του δικτυακού τόπου θα χρησιμοποιηθεί μόνο κατά τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Το F.F.I.A. μπορεί περιοδικά να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων κατά τη διακριτική του ευχέρεια χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Παρακαλείσθε όπως ελέγχετε αυτή τη σελίδα για πιθανές ενημερώσεις ή αλλαγές.

Η παρούσα Πολιτική έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2010.

Ποιές πληροφορίες συλλέγουμε
Ο όρος "προσωπικά δεδομένα" αναφέρεται σε πληροφορίες όπως όνομα, επάγγελμα, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένης της ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης, δημογραφικές πληροφορίες (π.χ. ταχυδρομικός κώδικας), προτιμήσεις, ενδιαφέροντα καθώς και λοιπές πληροφορίες συναφείς με έντυπα εγγραφής πελατών, έρευνες, και/ή προσφορές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας.

Πως χειριζόμαστε τις πληροφορίες που συλλέγουμε
Οι πληροφορίες αυτές μας βοηθάνε να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας ούτως ώστε να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

  • για σκοπούς τήρησης αρχείων.
  • για να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
  • Κατά περιόδους μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλεομοιοτύπου (Fax) ή δια αλληλογραφίας για σκοπούς έρευνας αγοράς.
  • για να προσαρμόσουμε τον ιστότοπο σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας.

Διαχείριση των Προσωπικών σας Δεδομένων
Το F.F.I.A. δεν εμπορεύεται, μοιράζεται, κοινοποιεί, διαβιβάζει ή διανέμει, με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα εκτός των περιπτώσεων όπου έχει την συγκατάθεσή σας ή απαιτείται από τον νόμο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας παρέχουμε επιπλέον διαφημιστικές πληροφορίες που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν εφόσον επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες από εμάς.

Ασφάλεια
Το F.F.I.A. λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ασφάλεια και δεσμεύεται να προφυλάξει τα προσωπικά σας στοιχεία. Για την προστασία των πληροφοριών που συλλέγουμε στο διαδίκτυο από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή εσφαλμένη χρήση έχουμε θεσπίσει κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διοικητικές διαδικασίες.

Cookies/Tracking Technology
Ο παρόν δικτυακός τόπος ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies και τεχνολογία εντοπισμού ανάλογα με τις δυνατότητες που προσφέρονται εφόσον οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης το επιτρέπουν. Τα cookies και η τεχνολογία εντοπισμού (tracking technology) χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύσουμε ευκολότερα τα στοιχεία που αφορούν τους επισκέπτες της σελίδας μας, όπως τα αναγνωριστικά σύνδεσης και οι προτιμήσεις των χρηστών, να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σύστημα και τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, για να εντοπίσουμε τον αριθμό των επισκεπτών του δικτυακού τόπου και να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο το χρησιμοποιούν. Τα cookies επίσης μας βοηθούν ώστε να προσαρμόσουμε και να διαμορφώσουμε την ιστοσελίδα ανάλογα με τις απαιτήσεις των επισκεπτών. Τα cookies και τα άλλα τεχνολογικά μέσα εντοπισμού δεν μπορούν να συλλέξουν προσωπικές πληροφορίες. Εντούτοις, εάν έχετε χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα προηγουμένως, τα cookies ενδέχεται να συνδεθούν με αυτές τις πληροφορίες.

Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες
Η διαδικτυακή τοποθεσία ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις και αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες που ίσως ενδιαφέρουν τους επισκέπτες μας. Λάβετε υπόψη σας ότι οι εν λόγω διαδικτυακές τοποθεσίες δεν εμπίπτουν στον δικό μας έλεγχο και η Δήλωσή μας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύει για αυτές τις ιστοσελίδες. Για το λόγο αυτό δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε την προστασία και το απόρρητο οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχετε κατά την επίσκεψη σας. Σας συμβουλεύουμε να επιδεικνύετε ιδιαίτερη προσοχή και να διαβάζετε τις δηλώσεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις των δικτυακών τόπων που επισκέπτεστε.

Για Επικοινωνία με το F.F.I.A.
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας στοιχείων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά στα εξής:

Filippos Ch. Filippou Institute of Accounting (F.F.I.A.)
Αγίου Νικολάου 35
2408, Έγκωμη
Λευκωσία, Κύπρος

Telephone Number: +357 70008068
Fax Number: +357 22355722
E-mail: filippos.filippou@ffia.com.cy