ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Πολιτική Οικονομία

Η Πολιτική Οικονομία ανήκει στον κλάδο των Κοινωνικών Επιστημών. Αντικείμενο μελέτης τής είναι οι οικονομικές ενέργειες των ανθρώπων μιας οργανωμένης κοινωνίας, όπως επίσης, και οι πολιτικοί και οικονομικοί συσχετισμοί και αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε θεσμούς και διαδικασίες.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας εισάγει τους μαθητές στη σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Επιπλέον, οι μαθητές θα αναπτύξουν τη δυνατότητα να προσεγγίζουν ορθολογιστικά και με κριτική σκέψη τα καθημερινά οικονομικά φαινόμενα μέσα από ζωντανές οικονομικές πραγματικότητες (ζήτηση και προσφορά, ανεργία και πληθωρισμός, βιοτικό επίπεδο και χρήμα).

Πολιτική Οικονομία

Υποψήφιοι Σπουδαστές

 

Τα μαθήματα Πολιτικής Οικονομίας στο F.F.I.A. προσφέρονται σε:

Μαθητές που έχουν επιλέξει το μάθημα της Πολιτικής Οικονομίας στη Γ’ Ενιαίου Λυκείου

Ενήλικες που έχουν ήδη αποφοιτήσει επίσημα από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και επιθυμούν να παρακαθίσουν στη συγκεκριμένη εξέταση για εξασφάλιση θέση στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας.

Πολιτική Οικονομία
Πολιτική Οικονομία
Πολιτική Οικονομία

Ένταξη

σε Ανώτερες

και Ανώτατες σχολές

 

Το μάθημα της Πολιτικής Οικονομίας, ως επιλεγόμενο, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κλάδων σπουδών.

Συγκεκριμένα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εισαγωγή των υποψηφίων πέραν από οικονομικούς κλάδους, σε φιλολογικούς κύκλους σπουδών, σε παραϊατρικά επαγγέλματα (π.χ. νοσηλευτική, λογοθεραπεία κλπ.), πληροφορική και γενικά σε ό,τι αφορά Κοινωνικές Επιστήμες.

Πολιτική Οικονομία

Έναρξη

μαθημάτων Πολιτικής Οικονομίας

 

Η προετοιμασία των μαθητών για τις Παγκύπριες Εξετάσεις αρχίζει από:

9 μήνες διάρκεια προετοιμασίας, 36 συναντήσεις
1 φορά τη βδομάδα ανά 2 ώρες έκαστος
24 Διδακτικές συναντήσεις (Teaching Classes)
7 Επαναληπτικές συναντήσεις (Revision Classes)
5 Δειγματικές Εξετάσεις (Mock Exams)
Στην αρχή κάθε παρουσίασης αφιερώνονται 20 λεπτά για τη διεξαγωγή Quiz

Πολιτική Οικονομία
Πολιτική Οικονομία
Πολιτική Οικονομία

Συνοπτική παρουσίαση

του κάθε μαθήματος

μέχρι την εξέταση

 

Το πρόγραμμα διδασκαλίας στο F.F.I.A. είναι βασισμένο στην Εξεταστέα Ύλη του σχολικού βιβλίου και έχει ως στόχο την προετοιμασία των υποψηφίων για εγγυημένη επιτυχία στις Παγκύπριες Εξετάσεις.

Πολιτική Οικονομία

Στόχος μας

 

Με υπευθυνότητα, σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας και κυρίως έμφαση στην ποιοτική και μεθοδευμένη διδασκαλία στοχεύουμε στην εγγυημένη επιτυχία των μαθητών μας στις Παγκύπριες Εξετάσεις στο μάθημα της Πολιτικής Οικονομίας. Η εξασφάλιση θέσης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και Ελλάδας είναι κύριο μέλημά μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συνολικός μέσος όρος επιτυχίας στο F.F.I.A ανέρχεται στο 17,84 έναντι του 11,06 μέσου όρου επιτυχίας που σημειώνεται στις Παγκύπριες Εξετάσεις στο μάθημα της Πολιτικής Οικονομίας, γεγονός που αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας που πραγματοποιείται στο φροντιστήριο μας.

Πολιτική Οικονομία
Πολιτική Οικονομία