ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Λογιστική

Το πρόγραμμα εστιάζει στην ουσιαστική εκπαίδευση των υποψηφίων με στόχο να κατανοούν τους βασικούς κανόνες της Λογιστικής, να καταχωρούν λογιστικές εγγραφές, να εφαρμόζουν διαδικασίες τήρησης λογιστικών βιβλίων σε διαφορετικούς τύπους επιχείρησης (π.χ. ατομική, περιορισμένης ευθύνης, βιομηχανική κλπ.), και να δύνανται να αναπτύσσουν τη διαδικασία εξαγοράς μιας επιχείρησης από μια εταιρεία.

Επιπλέον, η ανάλυση τελικών λογαριασμών μιας επιχείρησης μέσω των λογιστικών αριθμοδεικτών και η εφαρμογή σχετικών τεχνικών αποτελεί μέρος της προετοιμασίας των υποψηφίων. Παράλληλα, βασικό μέλημα είναι η εξάσκηση των μαθητών σε βαθμό ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τεκμηριωμένη κρίση στη λήψη σημαντικών αποφάσεων σε οικονομικά ζητήματα.

Λογιστική

Υποψήφιοι Σπουδαστές

 

Τα μαθήματα Λογιστικής Γ΄ Λυκείου στο F.F.I.A. προσφέρονται σε:

(α) Μαθητές που έχουν επιλέξει το μάθημα της Λογιστικής ως κύρια κατεύθυνση στη Γ’ Ενιαίου Λυκείου όπως επίσης και σε

(β) Ενήλικες που έχουν ήδη αποφοιτήσει επίσημα από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και επιθυμούν να παρακαθίσουν στη συγκεκριμένη εξέταση για εξασφάλιση θέση στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας.

Λογιστική
Λογιστική
Λογιστική

Ένταξη

σε Ανώτερες

και Ανώτατες σχολές

 

Η Λογιστική, ως μάθημα επιλογής, μπορεί να επιλεχθεί από υποψηφίους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εισαχθούν σε οικονομικούς κλάδους σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο ΤΕΠΑΚ.
Λογιστική

Έναρξη

μαθημάτων Λογιστικής Γ΄ Λυκείου

 

Η προετοιμασία των μαθητών για τις Παγκύπριες Εξετάσεις αρχίζει από:
Σεπτέμβριο – Ιούνιο

9 μήνες διάρκεια προετοιμασίας, 36 συναντήσεις
1 φορά τη βδομάδα ανά 2 ώρες έκαστος
24 Διδακτικές συναντήσεις (Teaching Classes)
7 Επαναληπτικές συναντήσεις (Revision Classes)
5 Δειγματικές Εξετάσεις (Mock Exams)
Στην αρχή κάθε παρουσίασης αφιερώνονται 20 λεπτά για τη διεξαγωγή Quiz

Λογιστική
Λογιστική
Λογιστική

Συνοπτική παρουσίαση

του κάθε μαθήματος

μέχρι την εξέταση

 

Το πρόγραμμα διδασκαλίας στο F.F.I.A. είναι βασισμένο στην Εξεταστέα Ύλη του σχολικού βιβλίου και έχει ως στόχο την προετοιμασία των υποψηφίων για εγγυημένη επιτυχία στις Παγκύπριες Εξετάσεις.

Λογιστική

Στόχος μας

 

Με υπευθυνότητα, αφοσίωση στη σκληρή δουλειά και στην ποιοτική διδασκαλία στοχεύουμε στην εγγυημένη επιτυχία των μαθητών μας στις Παγκύπριες Εξετάσεις στο μάθημα της Λογιστικής. Η εκπλήρωση των υψηλών στόχων και η εξασφάλιση θέσης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και Ελλάδας είναι κύριο μέλημά μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συνολικός μέσος όρος επιτυχίας στο F.F.I.A ανέρχεται στο 18,21 έναντι του 14,18 μέσου όρου επιτυχίας που σημειώνεται στις Παγκύπριες Εξετάσεις στο μάθημα της Λογιστικής, γεγονός που αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας που πραγματοποιείται στο φροντιστήριο μας.

Λογιστική
Λογιστική