COMPUTERISED ACCOUNTING

Computerised Accounting

Τα Computerised Accounting Qualifications εστιάζουν στην πρακτική εξάσκηση και εφαρμογή των αποκτηθέντων γνώσεων λογιστικής μέσα από την επαφή των σπουδαστών με πραγματικά λογιστικά θέματα χρησιμοποιώντας μηχανογραφημένο λογιστικό λογισμικό. Το πρόγραμμα είναι βασισμένο στα διεθνή πρότυπα καθώς επίσης και στο φορολογικό σύστημα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Computerised Accounting

Υποψήφιοι σπουδαστές

του Προγράμματος

 

Απευθύνεται σε ενήλικες και επαγγελματίες που έχουν ήδη αποκτήσει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις λογιστικής, και επιθυμούν να ασχοληθούν πλέον επαγγελματικά με τον κλάδο της Λογιστικής αποκτώντας εμπειρία με πραγματικά δεδομένα.
Computerised Accounting
LCCI
Computerised Accounting

Γιατί να αποκτήσω

Computerised Accounting Skills;

 

Ο ανταγωνισμός και οι αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας επιβάλλουν την απόκτηση όλο και περισσότερων προσόντων. Ο τομέας της Λογιστικής, σε επαγγελματικό επίπεδο, είναι ιδιαίτερα απαιτητικός και ανταγωνιστικός, καθώς απορροφά άτομα με εμπειρία στην επαγγελματική χρήση μηχανογραφημένου λογιστικού λογισμικού για την προσκόμιση ακριβών, επαγγελματικών και σωστά διατυπωμένων λογιστικών πληροφοριών χρησιμοποιώντας ποικίλες λογιστικές διαδικασίες. Με την ένταξη στο πρόγραμμα οι σπουδαστές θα προετοιμαστούν κατάλληλα και θα αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτές ως έμπειροι επαγγελματίες.
LCCI

Προϋπόθεση

για ένταξη στο Πρόγραμμα

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθεί ο ενδιαφερόμενος στο πρόγραμμα αυτό είναι η γνώση βασικών αρχών λογιστικής και τήρησης λογιστικών βιβλίων που ανταποκρίνεται στις δεξιότητες που προσφέρουν τα L.C.C.I. Qualifications Level 3 “Accounting”.
Computerised Accounting
LCCI
Computerised Accounting

Γιατί να επιλέξω

το πρόγραμμα της Eurosoft

(Eurosoft Business Software);

 

Η Eurosoft επικεντρώνεται κυρίως στην ανάπτυξη, την υλοποίηση και την υποστήριξη λογισμικού που ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ πεδίο επιχειρηματικών εφαρμογών καλύπτοντας έτσι όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας. Το Eurosoft Business software κυκλοφορεί στην κυπριακή αγορά για πάνω από 25 χρόνια και χρησιμοποιείται σε περισσότερες από 1000 επιχειρήσεις.

Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες του κλάδου στη χρήση του μηχανογραφημένου λογιστικού λογισμικού το οποίο έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τις καθημερινές ανάγκες και οικονομικές δραστηριότητες του λογιστηρίου μιας επιχείρησης ή μιας εταιρείας.

LCCI

Έναρξη μαθημάτων

Eurosoft Computerised Accounting

 

Τα μαθήματα στο F.F.I.A. προσφέρονται μια φορά το χρόνο από:

Νοέμβριο – Μάρτιο

Διάρκεια προετοιμασίας για τις εξετάσεις: 5 μήνες

Διδακτική: 1 φορά την εβδομάδα, ανά 2,5 ώρες

Κάθε Παρασκευή 18:00 - 20:30

Computerised Accounting
LCCI
Computerised Accounting

Σκοπός και Στόχοι

του Προγράμματος

 

Χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα σύμφωνα με το κυπριακό νομοθετικό σύνταγμα, το μάθημα αποσκοπεί στο να εφαρμόσουν και να κατανοήσουν οι υποψήφιοι τους βασικούς κανόνες της Λογιστικής καταχωρώντας λογιστικές εγγραφές (πληρωμές και εισπράξεις, άνοιγμα και κλείσιμο λογαριασμών, Φ.Π.Α. κ.α.) μέσα στο λογιστικό πρόγραμμα.

Επιπλέον στοχεύει στο να αναπτύξει τις δεξιότητες τους ώστε να μάθουν να δημιουργούν καινούργια εταιρεία και να την επεξεργάζονται, να παράγουν και να παρουσιάζουν τελικές οικονομικές εκθέσεις, να εφαρμόζουν την τήρηση λογιστικών βιβλίων σε επαγγελματικό επίπεδο αλλά και να διαμορφώνουν λογιστικές εκθέσεις για σκοπούς διαχείρισης.

LCCI

Σύστημα Βαθμολόγησης

 

Οι επιδόσεις των υποψηφίων και ο βαθμός διάκρισης καθορίζεται σύμφωνα με το είδος και τον αριθμό των λαθών που εμφανίζονται στις εκθέσεις και τα έγγραφα που έχει δημιουργήσει κατά την εξέταση ο κάθε υποψήφιος.
Computerised Accounting
LCCI